Irungo Mendizaleak
Aficionados a la Montaña

Asamblea General Ordinaria

asamblea

IRUNGO MENDIZALEAK convoca Asamblea General Ordinaria en la Sala Zokueta para el próximo jueves día 14 de Abril de 2016 a las 19´30 h. en 1ª convocatoria y a las 20 h. en 2ª convocatoria conforme al siguiente Orden del Día:

1º.- Lectura del Acta Anterior
2º.- Estado de Cuentas del Ejercicio 2015 y su Aprobación si procede
3º.- Informe de Presidencia sobre las actividades de la Sociedad
4º.- Ruegos y Preguntas


IRUNGO MENDIZALEAK Ohiko Batzar Orokorra deitu du Zokueta Aretoan; batzarra 2015ko Apiliaren 14an, osteguna, egingo da, 1. deialdia 19:30ean izango da eta 2. deialdia 20:00etan, eta honako gai-zerrenda hau izango du:

1.- Aurreko Batzarraren Akta irakurtzea
2.- 2015ko Kontuen egoera eta horien onarpena, bidezkoa bada
3.- Lehendakaritzaren txostena Sozietatearen jarduerei buruz
4.- Galde-eskeak