Asamblea General Ordinaria

IRUNGO MENDIZALEAK convoca Asamblea General Ordinaria en la Sala Zokueta para el próximo jueves día 14 de Abril de 2016

asamblea

IRUNGO MENDIZALEAK convoca Asamblea General Ordinaria en la Sala Zokueta para el próximo jueves día 14 de Abril de 2016 a las 19´30 h. en 1ª convocatoria y a las 20 h. en 2ª convocatoria conforme al siguiente Orden del Día:

1º.- Lectura del Acta Anterior
2º.- Estado de Cuentas del Ejercicio 2015 y su Aprobación si procede
3º.- Informe de Presidencia sobre las actividades de la Sociedad
4º.- Ruegos y Preguntas


IRUNGO MENDIZALEAK Ohiko Batzar Orokorra deitu du Zokueta Aretoan; batzarra 2015ko Apiliaren 14an, osteguna, egingo da, 1. deialdia 19:30ean izango da eta 2. deialdia 20:00etan, eta honako gai-zerrenda hau izango du:

1.- Aurreko Batzarraren Akta irakurtzea
2.- 2015ko Kontuen egoera eta horien onarpena, bidezkoa bada
3.- Lehendakaritzaren txostena Sozietatearen jarduerei buruz
4.- Galde-eskeak