Nota informativa

Nota informativa del resultado de la asamblea ordinaria y posterior extraordinaria celebrada el pasado día 29 de abril.

OHIKO BATZAR OROKORRA

2024ko Apirilaren 29an, Zokueta aretoan ospatu zen bilera. 30 bazkideren parte-hartzea izan zuen.

1.-Aurreko urteko aktaren irakurketa.

Aho batez onartua.

2.- 2023.ko Kontuen egoera eta, hala badagokio, onarpena.

– Egoera ekonomikoa onbideratua dago. Emaitza positiboak izan ditugu pandemia ondoren eta Martillué Etxean inbertsioak egin arren.

– Aurkeztutako kontuak aho batez onartu dira.

– Zuzendaritza Batzordeari, beharrezkoa balitz, bankuko mailegua handitzeko eskatzeko ahalmena ematea, aho batez onartu da.

3.- Lehendakaritzaren txostena klubeko jarduei buruz:

– Egun bateko irteerak eta egun batzuetako mendi zeharkaldiak emaitza onak eman dituzte.

– Bazkide eta abonatuen kopuruak gora egin du eta goranzko joera erakusten du.

– Gastronomikoak aurreko urteetan bezela funtzionatzen hasi da.

EZ OHIKO BATZAR OROKORRA

2024ko Apirilaren 29an, Zokueta aretoan ospatu zen bilera. 30 bazkideren parte-hartzea izan zuen.

1-Peña kalea 6 jabekidetzako eraikin konponketa lanak.

Zokueta erakinari eragiten dioten arazo larrien konponketa lanak. Fatxada eta estalkiak dira konpondu beharrak. Jabekidetzak behar duen Konponketa eta saneamentu osoaren lan integral bat egitea onartu da. Elkarteari dagokigun zatia garrantzitsua da.

2-Aparteko derrama.

Aho batez onartu da 40 euroko aparteko derrama. 2024ko ekainean pasatuko da.

A S A M B L E A   G E N E R A L   O R D I N A R I A

Celebrada el pasado lunes día 29 de abril de 2024 en la Sala Zokueta con la presencia de 30 socios

1.- Lectura del Acta Anterior

APROBADA por unanimidad

2.- Estado de Cuentas del Ejercicio 2023 y su Aprobación si procede

Situación saneada del Club. Hemos vuelto a resultados positivos tras la pandemia y a pesar de la inversión de la Casa Martillué.

– Se APRUEBAN por unanimidad las Cuentas presentadas

– Se APRUEBA por unanimidad facultar a la Junta Directiva para solicitar ampliación de préstamos bancarios si fuera necesario.

3.- Informe de Presidencia sobre las actividades del Club

– Las salidas montañeras de un día y las travesías de varios días están funcionando muy bien.

– Aumento de Socios y Abonados. Vamos al alza.

– La Gastronómica vuelve a funcionar como años anteriores.

A S A M B L E A   G E N E R A L   E X T R A O R D I N A R I A

Celebrada el pasado lunes día 29 de abril de 2024 en la Sala Zokueta con la presencia de 30 socios

1.- Obra general en la Copropiedad de la c/Peña nº 6

– Graves problemas en la Copropiedad que afectan a la Sala Zokueta. La Copropiedad ha aprobado hacer una obra integral de reparación y saneamiento incluyendo fachadas y cubierta. El montante que nos corresponde es importante.

2.- Derrama extraordinaria

– Se APRUEBA por unanimidad una derrama extraordinaria de 40 € que se pasará en el mes de junio de 2024