Reserva CATALUNYA – GR92 (5 al 13 OCTUBRE 2024)

Reserva tu plaza para CATALUNYA – GR92 (5 al 13 OCTUBRE 2024)

CATALUNYA – GR92 (5 al 13 OCTUBRE 2024)

PRECIOS:

Socios, Abonados, Erlaitz y Euskalduna:  870 / 1.030 € según el número de personas

Resto:  + 10 %

EL PRECIO INCLUYE:

  • Desplazamientos en el bus durante todo el viaje.
  • Estancia en el hotel designado en régimen de media pensión, desayuno y cena buffet y en habitaciones dobles. Las habitaciones individuales tendrán un sobrecoste de 496 €. No hay habitaciones triples.
  • Alojamiento y manutención de la choferra.
  • Seguro de anulación de viaje.

INSCRIPCIONES:

Por la página web del Club o en la oficina del Club (Zokueta) los lunes y miércoles hábiles.

Al inscribirse se dirá con quién se quiere compartir la habitación. Si no es así lo decidirá la organización.

PLAZOS PARA PAGAR:

Al inscribirse se abonarán 200 €

Inscribirse antes del 28 de Agosto para reservar las habitaciones y cerrar el precio final del viaje.

A partir de esta fecha no se garantizarán ni las habitaciones ni el precio.

El resto del coste antes del 10 de Setiembre una vez fijado el precio final.

ANULACIONES:

Antes del 28 de Agosto:  Se devolverá lo pagado excepto 50 € por gastos de gestión.

Desde el 1 de Septiembre:  Se hará cargo el seguro de anulación de viaje.

 

PREZIOAK

Elkarkideak, Abonatuak, Erlaitzkideak ta Euskaldunakideak:  870 / 1.030 €  pertsona kopuruaren arabera

Besteak:  + 10 %

PREZIOAN SARTZEN DENA

–   Autobuseko joan-etorriak, bidaian.

– Mantenu erdian, gosarian eta buffet afarian izendatutako hotelean egotea, eta logela bikoitzetan. Banakako gelak 496 €ko gainprezioa izango dute. Ez dago gelak hirukoitzik.

– Janaria pic-nic poltsa bat izango da, Urriaren 9tik 15era, biak barne.

– Txoferrarenostatua eta mantenua

– Bidaia ezeztatzeko asegurua

IZEN EMATEA

Klubaren webgunean edo Klubaren bulegoan (Zokueta) astelehen eta azteazkenetan.

Izena ematean, gela norekin partekatu nahi duzun esango duzu. Hala ez bada, erakundeak erabakiko du.

ORDAINTZEKO EPEAK

Izena ematean: 200 €.

Abuztuaren 28a baino lehen izena eman logelak erreserbatzeko eta bidaiaren azken prezioa ixteko.

Data horregatik aurrera ez dira ez logelak ez prezioa bermatuko.

Gainerako kostua Irailaren 10a baino lehen, behin azken prezioa finkatuta.

EZEZTAPENAK.

Abuztuaren 28a baino lehen: Ordaindutakoa itzuliko da, kudeaketa-gastuengatik 50 € izan ezik.

Irailak 1etik aurrera: Bidaia baliogabetzeko asegurua bere gain hartuko du.