10 / 03 / 2020 Asamblea General Ordinaria

IRUNGO MENDIZALEAK Ohiko Batzar Orokorra deitu du Zokueta Aretoan; batzarra 2020ko Martxoaren 10an, asteartea, egingo da, 1. deialdia 19:30ean izango da eta 2. deialdia 20:00etan, eta honako gai-zerrenda hau izango du.

IRUNGO MENDIZALEAK convoca Asamblea General Ordinaria en la Sala Zokueta para el próximo martes día 10 de marzo de 2020 a las 19´30 h. en 1ª convocatoria y a las 20 h. en 2ª convocatoria conforme al siguiente Orden del Día:

1º.- Lectura de las Actas Anteriores.
2º.- Estado de Cuentas del Ejercicio 2019 y su Aprobación si procede.
3º.- Informe de Presidencia sobre las actividades de la Sociedad.
4º.- Ruegos y Preguntas.


IRUNGO MENDIZALEAK Ohiko Batzar Orokorra deitu du Zokueta Aretoan; batzarra 2020ko Martxoaren 10an, asteartea, egingo da, 1. deialdia 19:30ean izango da eta 2. deialdia 20:00etan, eta honako gai-zerrenda hau izango du:

1.- Aurreko Batzarraren Aktak irakurtzea.
2.- 2019ko Kontuen egoera eta horien onarpena, bidezkoa bada.
3.- Lehendakaritzaren txostena Sozietatearen jarduerei buruz.
4.- Galde – Eskeak.