Nota Informativa

En la Asamblea General Extraordinaria de Irungo Mendizaleak celebrada el día 20 de Octubre de 2022 se tomaron los siguientes acuerdos.

En la Asamblea General Extraordinaria de Irungo Mendizaleak celebrada el día 20 de Octubre de 2022 se tomaron los siguientes acuerdos:

1º   APROBAR con el 92 % de los votos, hacer una derrama extraordinaria para habilitar y poner en marcha la Casa Martillue.

La derrama será de 50 € y se pasará por cuenta corriente el próximo día 1 de Diciembre de 2022.

2º   APROBAR con el 95 % de los votos, modificar la cuota anual de los Soci@s y Abonad@s.

La nueva cuota anual será de 50 € pagadera en una sola vez. Se pasará por cuenta corriente el día 1 de Marzo de 2023.

3ª    APROBAR por unanimidad la apertura de nuevos Soci@s.

A los Abonad@s se les aplicará una cuota de entrada de 350 €

A los nuevos Soci@s se les aplicará una cuota de entrada de 450 € y deberán federarse durante al menos cinco años.

Se darán facilidades de pago para aquel que lo desee.

Irungo Mendizaleak Elkarteak 2022ko Urriaren 20an egindako Ezohiko Batzar Orokorrean honako erabaki hauek hartu ziren:

  1. ONARTZEA, botoen % 92rekin, Martillue Etxea gaitzeko eta martxan jartzeko aparteko derrama egitea.

Derrama 50 €-koa izango da eta 2022ko Abenduaren 1ean pasatuko da kontu korrontetik.

  1. ONARTZEA, botoen % 95ekin, Bazkideen eta Abonatuen urteko kuota aldatzea.

Urteko kuota berria 50 €-koa izango da, eta behin bakarrik ordainduko da. 2023ko Martxoaren 1ean pasatuko da kontu korrontetik.

  1. Bazkide berriak irekitzea aho batez ONARTZEA.

Abonatuei 350 €-ko sarrera-kuota plikatuko zaie.

Bazkide berriei 450 e-ko sarrera-kuota aplikatuko zaie eta gutxienez bost urtez federatu beharko dira.

Ordaintzeko erraztasunak emango zaizkio nahi duenari.