18 / 03 / 2020 Asamblea General Ordinaria

IRUNGO MENDIZALEAK Ohiko Batzar Orokorra deitu du Palmera Montero Espazioko 2. Aretoan

IRUNGO MENDIZALEAK convoca Asamblea General Ordinaria en Sala 2 del Espacio Palmera Montero para el próximo jueves día 18 de marzo de 2021 a las 19´30 h. en 1ª convocatoria y a las 20 h. en 2ª convocatoria conforme al siguiente Orden del Día:

1º.- Lectura de las Actas Anteriores.
2º.- Estado de Cuentas del Ejercicio 2020 y su Aprobación si procede.
3º.- Informe de Presidencia sobre las actividades de la Sociedad.
4º.- Ruegos y Preguntas.

Nota: El aforo de la sala esta limitado a 60 personas.


IRUNGO MENDIZALEAK Ohiko Batzar Orokorra deitu du Palmera Montero Espazioko 2. Aretoan; batzarra 2021ko Martxoaren 18an, osteguna, egingo da, 1. deialdia 19:30ean izango da eta 2. deialdia 20:00etan, eta honako gai-zerrenda hau izango du:

1.- Aurreko Batzarraren Aktak irakurtzea.
2.- 2020ko Kontuen egoera eta horien onarpena, bidezkoa bada.
3.- Lehendakaritzaren txostena Sozietatearen jarduerei buruz.
4.- Galde – Eskeak.

Oharra: aretoaren edukiera mugatua dago: 60 lagun.