Plazo de Inscripción Senderos del Mediterráneo 2022

A partir del 6 de Junio iniciaremos las inscripciones para la salida de Senderos del Mediterráneo 2022

Las inscripciones se podrán realizar presencialmente en las oficinas del Club desde el próximo Lunes día 06 de Junio 18:00-20:00 y por orden de llegada y en la tienda online del club a esa misma hora.

Numero máximo de plazas 54.

PRECIOS (por persona)
Grupo de 30-35 pax: 845 €
Grupo de 36-40 pax: 805 €
Grupo de 41-45 pax: 780 €
Grupo de 46-50 pax: 765 €
Grupo de +50 pax: 750 €

PRECIOS:

Socia/os, Abonada/os con antigüedad de dos años y Erlaitz:  750 / 845 €  según nº de personas

Resto:  + 100 €

EL PRECIO INCLUYE:

  • Desplazamientos en el bus.
  • Estancia en los hoteles designados en régimen de pensión completa, en habitaciones dobles. Las habitaciones individuales tendrán un sobrecoste de xx € /día. No hay habitaciones triples.
  • La comida será una bolsa de pic-nic para los días 9 al 15 de Octubre ambos inclusive.

INSCRIPCIONES:

Socia/os:  A partir del 6 de Junio, lunes a las 18’00 h. en la oficina del Club (Zokueta) o por la página web del Club.

Abonada/os con antigüedad de dos años:  A partir del 6 de Junio, lunes a las 18’00 h. en la oficina del Club (Zokueta) o por la página web del Club.

Erlaitz :  A partir del 6 de Junio, lunes a las 18’00 h. en la oficina del Club (Zokueta) o por la página web del Club.

Resto:  A partir del 20 de Junio, lunes a las 18’00 h. en la oficina del Club (Zokueta) o por la página web del Club.

Al inscribirse se dirá con quién se quiere compartir la habitación. Si no es así lo decidirá la organización.

PLAZOS PARA PAGAR:

Al inscribirse se abonarán 150 €

El resto del coste antes del 21 de Setiembre.

ANULACIONES:

Antes del 7 de Setiembre:  Se devolverá lo pagado excepto 50 € por gastos de gestión.

Del 8 al 21 de Setiembre:  Se cobrará 150 € salvo que se encarguen de cubrir su plaza, en cuyo caso solo se cobrará 50 € por gastos de gestión.

Desde el 22 de Setiembre:  No habrá devolución.

PREZIOAK

Elkarkideak, Abonatuak, (bi urteko antzintasunarekin), Erlaitzkideak:  750 /845 €  pertsona kopuruaren arabera

Besteak:  + 100 €

PREZIOAN SARTZEN DENA

–    Autobusean joan-etorriak.

–    Ostatu izendatutako hoteletan, mantenu osoa, gela bikoitzan. Banakako gelak eguneko xx €ko gainprezioa izango dute. Ez dago gelak hirukoitzik.

–    Janaria pic-nic poltsa bat izango da, Urriaren 9tik 15era, biak barne.

IZEN EMATEA

Elkarkideak: Ekainak 6, astelehena, 18 ordutik aurrera, Elkartearen bulegoan edo Irungo Mendizaleen WEB orrian.

Abonatuak, bi urteko antzintasunarekin: Ekainak 6, astelehena, 18 ordutik aurrera, Elkartearen bulegoan edo Irungo Mendizaleen WEB orrian.

Erlaitzkideak: Ekainak 6, astelehena, 18 ordutik aurrera, Elkartearen bulegoan edo Irungo Mendizaleen WEB orrian.

Besteak: Ekainak 20, astelehena, 18 ordutik aurrera, Elkartearen bulegoan edo Irungo Mendizaleen WEB orrian.

Izena ematean, gela norekin partekatu nahi duzun esango duzu. Hala ez bada, erakundeak erabakiko du.

ORDAINTZEKO EPEAK

Izena ematean: 150 €.

Gainerakoa: Irailak 21aren aurretik.

EZEZTAPENAK.

Irailak 7 aren aurretik: Ordaindutakoa itzuliko da kudeaketa gastuengatik 50 € kenduta.

Irailak 8 tik, hilearen 21 arte:  150 € kobratuko dire, bere posturako inor ez bada ordezkatzen. Bestela, kudeaketa gastuentzako 50 € ordainduko da.

Irailak 22 tik aurrera: Ez da itzulketarik izango.