Asamblea General Ordinaria 30/03/2023

Jueves día 30 de Marzo a las 19:30 en 1º Convocatoria y a las 20:00 en 2º Convocatoria.

IRUNGO MENDIZALEAK convoca Asamblea General Ordinaria en Sala Zokueta para el próximo jueves día 30 de marzo de 2023 a las 19´30 h. en 1ª convocatoria y a las 20 h. en 2ª convocatoria conforme al siguiente Orden del Día:

1º.- Lectura de las Actas Anteriores.
2º.- Estado de Cuentas del Ejercicio 2022 y su Aprobación si procede.
3º.- Informe de Presidencia sobre las actividades de la Sociedad.
4º.- Ruegos y Preguntas.

IRUNGO MENDIZALEAK Ohiko Batzar Orokorra deitu du Sala Zokueta ; batzarra 2023ko Martxoaren 30an, osteguna, egingo da, 1. deialdia 19:30ean izango da eta 2. deialdia 20:00etan, eta honako gai-zerrenda hau izango du:

1.- Aurreko Batzarraren Aktak irakurtzea.
2.- 2022ko Kontuen egoera eta horien onarpena, bidezkoa bada.
3.- Lehendakaritzaren txostena Sozietatearen jarduerei buruz.
4.- Galde – Eskeak.

El Presidente:

Julio Iturre

Irún 14 de Marzo 2023